Poběžovice - Ronsperg, z.s., Náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice info@pobezovice-ronsperg.cz

Poběžovice – Ronsperg
FotoSketcher image1_FotoSketcher

Poběžovický zámek stojí na mírné vyvýšenině v severovýchodní části současného městského areálu. Jádro panského sídla tvoří dvoupatrové budovy seskupené kolem malého čtvercového nádvoří. Zdivo objektu pochází převážně ještě z gotického vodního hradu, vybudovaného ve druhé polovině 15. století Dobrohostem z Ronšperka. V té době byl hrad opevněn hlubokými příkopy a obehnán hradbami předhradí. Renesanční přestavby uskutečněné Švamberky v 16. století i barokní úpravy sídla, které probíhaly za Matyáše Bohumíra Wunschwitze koncem století 17., se dotkly především slohové úpravy fasád a drobnějších přestaveb. Také poslední majitelé do středověkého rázu stavby příliš nezasahovali. Z iniciativy podivínského hraběte Jana Evangelisty Coudenhove Kalegi (+1965) byla roku 1923 vystavěna spojovací brána mezi zámkem a objektem bývalého předhradí a v roce 1937 dostavěna horní část zámecké věže.

Historická podoba zámku

Po roce 1945 zámek krátce využíval útvar Pohraniční stráže. Později byl pustnoucí objekt ponechán osudu a od 80-tých let určen k demolici.

Město neprojevilo zájem o původní inventář ani o opravy či stavební zabezpečení zámku. Až na malou výjimku, kdy po velkých plánech byla opravena pouze střecha a část jižního křídla se s podobou zámku nehýbalo.

Bohužel z plánů rekonstrukce sešlo a zámek 20 let se potýká s problémy – rozbitá a vypadaná okna, otvory do zámku, padající střecha, nezájem místních.