Poběžovice - Ronsperg, z.s., Náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice info@pobezovice-ronsperg.cz

Poběžovice – Ronsperg

Work Camp 2012

DSCN5182-610x200

Work Camp 2012

Trval od 1.7 do 8.7. a byl táborem opravdu pracovním, tak jak vychází z jeho názvu.Věříme, že se podařilo poukázat na to, že i zanedbaná památka s pozapomenutým příběhem je dobře využitelná a stojí za tousilovat o její záchranu. Sešla se skutečně dobrá parta lidí, kteří spolu udělali kus práce. Přestože počasí téměř po celý týden nepřálo, pracovníkům se zdařilo naplnit původní plán prací.Během tří dnů bylo vyklizeno patro a přízemí – odvezeno několik pytlů tříděného i nevytříditelného nepořádku, koleček suti, neupotřebitelných stavebních materiálů. Náročné bylo odklidit léta se na zámku povalující skelnou vatu, která zabírala velkou část jedné z místností, rozbité cihly, trámy,plasty. V dusnu a horku, které panovalo se pracanti prali s prachem, který se v místnostech držel. V dalších dnech došlo na čištění sklepních prostor. V nich bylo opět zapotřebí odvozit zbytky uhlí,suti, cihel, rozbitých tašek a dalšího, mnohdy nepochopitelného materiálu z prostor zámku. Počasí se na okamžik umoudřilo a tedy bylo možné začít pracovat v okolí zámku. Byly odstraněny náletové rostliny, kameny, dlažební kostky a zabetonovaný plot prorostlý a spojený s různými stavebními články a kořeny, odvezen byl kovový materiál a šrot. Pod vrstvou nepořádku bylo objeveno několik židovských náhrobků, které budou vráceny k pietnímu uložení židovského hřbitova.

Z venkovních prostor nebyly odvezeny gotické a barokní stavební prvky, které jsme v omezeném čase, který jsme pro úklid měli, nechtěli poničit. Jsou plánovány použít v nápadu lapidária.Ponechali jsme také příštřešek se dřívím, který bude po dohodě postupně likvidován a měl by být do podzimu odstraněn. Zlikvidován byl také obsah kontejneru, který byl převezen tak, aby mohl vzniknout prostor pro sobotní benefiční den. Venkovní úklid byl zvládnut díky velké pomoci technických služeb města. Byl použit bagr na likvidaci těžce rozebratelného plotu, betonových jehlanů, těžkých kamenů, větví aj. Kolegové a kolegyně ze služeb pomohli i s odstraněním zmíněných náletových keřů a následnou úpravou povrchu. V dalších dnech byly do čista zameteny vyklizené místnosti zámku, povrchově upraveno nádvoří a připraveny prostory pro nadcházející kulturní akce. Celý týden se nesl v přátelském duchu nadšení pro věc a podařilo se splnit předem daný nelehký úkol – ukázat, že když se CHCE, tak to JDE.

Život na zámku – Work Camp 2012

Zmíněné práce na zámku by nemohly být uskutečněny bez dostatečného zázemí. Dočasným táborem dobrovolníků se staly bývalé tovární prostory “ v Kelu“. Obsadili jeden „barák“, bylo přichystáno vše potřebné. Od možnosti uskladnění potravin, uložení svých věcí a hygieny přes technické zázemí pro nářadí. Velký dík patří Městu Poběžovice za nadstandartní zázemí, zapůjčení nářadí a zajištění stravování po dobu dobrovolnických pracovních dní. Od 2.7. do 4.7. jsme se stravovali u firmy Vaříme Vám v příjemném rodinném prostředí. Pro další dny se o pracující dobrovolníky postarali místní lidé, kteří měli nastarosti obědy v době svátků. „Workcampáři“ se shodli, že o ně bylo pečováno až dojemně.

A kdo vlastně byli Ti, kteří přijeli pomoc uklidit letitý nepořádek na zámku? Velkou část těchto pracantů tvořili lidé z oboru historie, archeologie a architektury zbývající část, velmi důležitou, lidé z Poběžovic či okolí se zájmem o pozvednutí naší památky.

Poděkování – Work Camp 2012

Samostatný článek si zaslouží poděkování všem, kteří pomohli zrealizovat náročný týden. Naprvém místě děkuji Městu Poběžovice, že nám umožnilo akci uspořádat, zajistilo stravu a ubytování a technickou pomoc (nářadí, bagr) a v neposlední řadě – že věřilo v dobrý výsledek. Největší dík patří dobrovolníkům, kteří buďto setrvali celý týden či několik dní. Z místních to byli NikolaBohmová, Jana Vogeltanzová, Vladimír Kuželka, Jana Nová, Dana Prajzentová, Lukáš Prajzent,Tomáš Prajzent, Romana Adamcová, Dominika Adamcová, Simonka Gejdošová, Maruška Pekárová. Z přespolních účasníků to byli: Ludmila Navrátilová z Plzně, Jan Šimek (Praha), Robert Martínek (Plzeň), Ondřej a Marta Svobodovi (Praha), Vašek Šlajs (Luženičky), Petr, Jana a Maia Kauskovi (Ohnišťovice), Zdeněk Doktor (Vlkanov), Roman Blažek (Křenovy), František Flek (Praha) a Dana Chmelíková (Hostouň).

Děkuji technickým službám za jejich pomoc při úklidu venkovních prostor zámku a speciální poděkování patří p. Antonymu, vedoucímu technických služeb, za ochotnou pomoc ve dnech státního svátku a víkendu. Již tradičně se pomoci účastní Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, kteří jsou cennou součástí všech aktivit, kde je třeba jejich pomoci – i jim děkujeme za technickou pomoc při přípravách workcampu, zajištění lahůdek v krčmě a naší i Vaší bezpečnosti po celý týden. Díky patří i p. Leoši Planetovi, který byl také na roztrhání – jeho stálé, nejen zvukařské, pomoci si vážíme. Zvláštní poděkování je třeba vyslovit Zdeňkovi Vondrašovi, který se ujal zhotovení výplní do adoptivních oken, z nichž velkou část věnoval sponzorsky ze svých prostředků a připravil všechny desky tak, abyste na ně mohli malovat. Zdeněk Doktor se ochotně ujal tvorby webových stránek pro zámek a intenzivně pracuje na jejich podobě.Již nyní je možno si jimi – zatím v základní podobě – listovat.Díky za ně! Děkuji také slečnám Dominice Adamcové a Janě Jansové za bezchybné zajištění chodu MKIS během náročného týdne. Poděkování si také zaslouží realizátoři tradičního Tajemného hradu Ronšperku, který byl letos připravován ve velmi vypjatém termínu několika akcí naráz a jeho tým ukázal, že je týmem, který drží pospolu. Ještě jednou děkuji všem, kteří se starali o proviant a podporu nás pracujících. Ten největší dík skládáme Vám všem, kteří jste si našli cestu na zámek a podpořili náš úmysl. A děkujeme i krititků neboť kritika je pro nás tím, čím pro motor palivo. Věříme, že Česko-německý týden pro Zámek Poběžovice nebyl prvním a zároveň posledním počinem tohoto směru a splnil očekávání všech, kteří v něj věřili.

Závěrečný pohled – Work Camp 2012

Vše bylo již řečeno, dovoluji si připojit shrnutí naší snahy a aktivit. S poukázáním na to, že činnosti spojené s otázkou záchrany objektu zámku nejsou primárně pojeny jen s přímou potřebou peněz a fyzickou prací. Možná ještě o stupínek výše stojí fakt, že náročnější než vyklidit skelnou vatu, je přesvědčit okolí a odbornou veřejnost o tom, že nejsme z řady dalších, kdo by se chtěli na zámku obohatit a zmizet. Mějte, prosím, s námi trpělivost a nehubujte nad tím, že říkáme nahlas věci, které někdo možná slyšet nechce. Snažíme se o průhlednost situace a i toto k tomu patří. Je těžké získávat na svojí stranu potenciální partnery, kteří jsou přesvědčeni o nepravostech z dob skoro dávno minulých, které jsme my ale nezavinili. I proto si velmi vážíme spolupráce s městem a jeho zástupci, že se přes tuto skutečnost dokáží přenést a dávají svolení k malým krokům pro nás, ale velkým krokům pro zámek a sami vstřícně přispívají. Rozhodli se k tomu v době, kdy není lehké cokoliv zřizovat a spravovat. Další kroky týkající se oprav a záchrany zámku budou zveřejňovány. V následujících dnech také přineseme informace o adopci oken + seznam adoptivních majitelů. Přijímáme Vaše názory a podklady, typy na uskutečnění akcí a další možnosti využití prostor zámku tak, abychom dokázali vydělat peníze na základní opravy. Vycházíme z reálných potřeb zámku a ty jsou v tuto chvíli zcela jasné – zabezpečit střechu neboť hlavním problémem jsou chybějící tašky a průnik vody do zdí a zbytků původních maleb. Věděli jste, že se v jedné části zámku rýsuje zeď původního hradu a jsou v ní zachovány trámy datované do let 1460 – 1463? Že máme v hradu zachovanou odvodňovací šachtu s dobře patrným odvodňovacím kanálem z původního hradního systému? Že dosud žijí někteří potomci rodu Coudenhove – Calergi? A věděli jste, že za čas budete moci spatřit v zámku původní kazetové parkety, které pro Vás zpřístupníme? A co byste řekli tomu, kdybyste si směli prohlédnout…..něco, co si v tuto chvíli necháváme pro sebe a pozveme Vás k té události jakmile budeme mít potřebný souhlas a odpovídající prostor pro exponát nalezený během workcampu? Každý nemá štěstí, aby měl v místě, kde žije památku světového významu, zchátralou, ale stále ve stavu, kdy je možnost uvažovat o její (veselejší) budoucnosti.

„Věřím..ne, jsem přesvědčen, že jednou bude poběžovický zámek v učebnicích architektury světového významu. Pokud už se tak dávno nemělo stát..“ (PhDr. Miloš Sládek, Památník národního písemnictví)